Wiadomości branżowe

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA Dariusza Blochera dotyczący sprzedaży spółki Budimex Danwood na rzecz Barwick Investments Sp. z o.o. (spółki zależnej Enterprise Investors)

Zgodnie ze swoją strategią Budimex koncentruje się na działalności budowlanej, deweloperskim budownictwie mieszkaniowym i rozwoju w zakresie usług utrzymania infrastruktury i budynków, a także gospodarki odpadami komunalnymi. Budimex Danwood, który działa w innym od wymienionych wyżej obszarze, od lat przeznaczony był na sprzedaż. Także dlatego, że ze względu na zasadniczo odmienne zakresy działania Budimeksu SA i Budimeksu Danwood oraz wymagane odmienne kompetencje brakuje efektów synergii, uzasadniających pozostanie podlaskiej spółki w Grupie.

Zdecydowaliśmy się na zbycie Budimeksu Danwood, ponieważ pojawił się inwestor, który docenił zbudowaną przez lata obecności w Grupie Budimex wartość i potencjał wzrostu tej spółki, chce ją nadal rozwijać i zaoferował nam godziwą cenę. Budimex Danwood osiąga bardzo dobre wyniki finansowe i dywersyfikuje geograficznie rynki, na których działa. Dalszy dynamiczny rozwój tej spółki wymagałby jednak kolejnych inwestycji, którymi Budimex z wymienionych względów nie jest zainteresowany.

Cena sprzedaży udziałów spółki jest płatna przez kupującego w dniu zawarcia umowy rozporządzającej, tj. przenoszącej na niego własność udziałów w szacowanej wysokości 238.600.000 złotych. Cena ta będzie podlegać korekcie stanowiącej różnicę pomiędzy szacowanymi a rzeczywistymi wartościami środków pieniężnych i poziomami kapitału obrotowego Danwood na dzień 30 listopada 2013 r. Powyższa korekta zostanie rozliczona przez strony transakcji w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy rozporządzającej, jednak nie spodziewamy się istotnych korekt ceny.

Sprzedaż Budimeksu Danwood będzie miała jednorazowy, znaczący i pozytywny wpływ na wyniki Budimeksu SA i Grupy Budimex w roku 2013. Wyniki Budimeksu Danwood będą konsolidowane do końca listopada br. W związku z tą transakcją w przyszłym roku skonsolidowane przychody i zyski Grupy Budimex będą niższe o przychody i zyski Budimeksu Danwood, jednak liczę na częściowe skompensowanie tego ubytku sprzedażą w segmencie budowlanym.

Cieszę się, że Budimex Danwood przechodzi do portfela powszechnie znanego z umacniania zarządzanych przez siebie firm, renomowanego inwestora jakim jest Enterprise Investors, który docenił zbudowaną w Grupie Budimex wartość spółki. Mam ogromną satysfakcję z udziału Budimeksu w sukcesach Budimeksu Danwood, który dzięki nowemu inwestorowi wypłynie na szersze wody.

Budimex Danwood Sp. z o.o. ? największy w Polsce producent energooszczędnych i efektywnych ekonomicznie domów prefabrykowanych w systemie drewnianej konstrukcji szkieletowej (w tym także prefabrykowanych domów ?pod klucz?). Na rynku niemieckim jeden z 6 największych producentów domów prefabrykowanych i nr 1 w segmencie domów prefabrykowanych ?pod klucz?. Spółka została założona w 1990 r., a w roku 2000 dołączyła do Grupy Budimex. Zatrudnia 730 osób i produkuje 600 domów rocznie.

Enterprise Investors ? najstarsza i jedna z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grup funduszy private equity i venture capital. Firma działa od 1990 roku. Łączne środki ośmiu funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Enterprise Investors przekroczyły 2 miliardy euro. Do tej pory fundusze zarządzane przez Enterprise Investors zainwestowały łącznie 1,6 miliarda euro w 131 spółek z różnych sektorów gospodarki. Przychody ze 102 zakończonych inwestycji przekroczyły 2 miliardy euro.

Doradcą transakcyjnym Budimeksu w procesie sprzedaży Budimeksu Danwood był Bank Zachodni WBK SA, a doradcą prawnym kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Źródło Budimex SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts