Tag Archives: EBITDA

Strategia rozwoju Grupy ENERGA na lata 2013-2020

Strategia rozwoju Grupy ENERGA na lata 2013-2020

Wyższy poziom usług, inwestycje w sieci dystrybucyjne i odnawialne źródła energii oraz stabilność finansowa ? to główne założenia zaktualizowanej Strategii Grupy ENERGA na lata 2013-2020. Dokument został przyjęty przez Zarząd oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Top