Tag Archives: Energia Jutra

Havas PR Warsaw partnerem Polskiego Kongresu Energetyki Odnawialnej

Havas PR Warsaw partnerem Polskiego Kongresu Energetyki Odnawialnej

Teaser

Agencja Havas PR Warsaw została partnerem merytorycznym Polskiego Kongresu Energetyki Odnawialnej ? Energia Jutra. W ramach partnerstwa agencja będzie współorganizować cykl sesji poświęconych znaczeniu komunikacji społecznej i relacjom z lokalnymi społecznościami przy realizacji inwestycji energetycznych.

Top