Tag Archives: TSX

Serinus odkrył gaz w odwiercie O-24 ? testy produkcyjne jeszcze w tym roku

Serinus odkrył gaz w odwiercie O-24 ? testy produkcyjne jeszcze w tym roku

Teaser

Serinus Energy zakończyła prace wiertnicze nad odwiertem Olgowskoje-24. Według wstępnych danych, natrafił on na cztery strefy, które mogą zawierać węglowodory i został orurowany jako potencjalny odwiert produkcyjny. Spółka planuje rozpoczęcie testów produkcyjnych jeszcze przed końcem 2013 roku.

Top