Wiadomości branżowe

ENERGA przejmie duńskie i hiszpańskie farmy wiatrowe

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie przez ENERGA Hydro farm wiatrowych od spółek DONG Energy Wind Power A/S oraz Iberdrola Renovables Energía, S.A.U. Finalizacja obu transakcji powinna nastąpić w najbliższych tygodniach.

Po sfinalizowaniu transakcji ENERGA przejmie trzy działające w północnej Polsce farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 165 MW oraz pakiet projektów.

Umowa z DONG Energy przewiduje, że ENERGA przejmie pracującą farmę wiatrową w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW oraz pięć rozpoczętych projektów w północnej Polsce o łącznej planowanej mocy około 220 MW.

Natomiast na mocy porozumienia zawartego z Iberdrola Renovables Energía, ENERGA przejmie dwie działające farmy wiatrowe ? Karścino w województwie zachodniopomorskim i Bystra w województwie pomorskim - o łącznej mocy zainstalowanej 114 MW oraz pakiet projektów o mocy około 1190 MW.

***

Grupa ENERGA to największy w kraju sprzedawca energii zielonej. Posiada ponad 18-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży energii do odbiorców końcowych. Produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 47 własnych elektrowni wodnych oraz w instalacjach spalających biomasę. Obecnie w Grupie ENERGA zainstalowanych jest ok. 350 MW w odnawialnych źródłach energii, które produkują rocznie ok. 1,3 TWh. Stanowi to około 31 proc. energii wytwarzanej w Grupie ENERGA. Ponadto do sieci ENERGI przyłączonych jest około 1300 MW farm wiatrowych, czyli około połowa wszystkich zainstalowanych mocy wiatrowych w Polsce.

Grupa ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,9 mln klientów, co daje jej ponad 16-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze ? powierzchni Polski. Eksploatuje ponad 192 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad  20 TWh energii rocznie.

Źródło Grupa ENERGA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts