Wiadomości branżowe

Przetargi: w budowlance najlepiej od lat

W listopadzie 2013 roku ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych 17 tys. 522 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o 2,83 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego ? wynika z opracowania wykonanego przez serwis eGospodarka.pl. Kolejny miesiąc w relacji rocznej rosła za to liczba przetargów na prace budowlano-remontowe. Publiczne inwestycje budowlane zaczynają powoli wychodzić z głębokiego dołka.

Serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl opracował dane udostępniane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wynika z nich, że w listopadzie 2013 roku pojawiły się 17 tys. 522 ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. To o 2,83 procent mniej niż rok wcześniej, w listopadzie 2012 ukazały się bowiem w BZP 18 tys. 32 ogłoszenia. W listopadzie 2014 wystąpił ponadto spadek liczby ogłoszeń w relacji miesięcznej, wyniósł on 2,95 procent, w październiku 2013 roku opublikowano bowiem 18 tys. 54 ogłoszenia.

W porównaniu z listopadem 2012 wzrost liczby postępowań o ZP zanotowano jedynie w segmencie zamówień na prace remontowo-budowlane, których w listopadzie 2013 było 2 tys. 215, o 4,83 procent więcej niż rok wcześniej (w listopadzie 2012 w BZP opublikowano 2.113 ogłoszenia na prace budowlano-remontowe). W pozostałych dwóch analizowanych kategoriach, liczba ogłoszeń przetargowych spadła w relacji rocznej o 3,43 procent (dostawy usług) oraz 4,16 proc. (dostawy towarów).

Listopad był kolejnym, szóstym z rzędu miesiącem, w którym zanotowano dodatnią roczną dynamikę liczby zamówień na prace budowlane. Liczba ogłoszeń na prace budowlano-remontowe była w listopadzie 2013 najwyższa na przestrzeni analogicznych miesięcy ostatnich sześciu lat. Utrzymujący się wzrost budowlanych zamówień publicznych, w połączeniu z danymi z sektora komercyjnego wskazującymi na powolne poprawianie się kondycji sektora budowlanego, może oznaczać początek powrotu dobrej passy budownictwa. Oczywiście nie należy oczekiwać gwałtownego boomu budowlanego, ale raczej stabilizacji na niezbyt wysokim poziomie.

W relacji miesięcznej, w porównaniu z październikiem 2013, w listopadzie spadła jedynie liczba zamówień na prace budowlane (o 49,27 procent). Spadek ten jest jednak zjawiskiem typowo sezonowym, tak znaczne spadki występują bowiem cyklicznie od wielu lat i są spowodowane końcem sezonu budowlanego oraz początkiem zimy. W pozostałych dwóch analizowanych kategoriach, czyli dostawach towarów oraz dostawach usług, w listopadzie 2013 roku zanotowano miesięczny wzrost, odpowiednio o 17,99 proc. (dostawy towarów) oraz 4,66 procent (dostawy usług). Wzrost liczby zamówień w segmentach niebudowlanych pod koniec roku jest w sektorze publicznym również zjawiskiem sezonowym. Z jednej strony instytucje tego sektora wykorzystują pozostałe fundusze z bieżącego roku budżetowego (w przypadku ich niewykorzystania najczęściej środki te są zobowiązane zwrócić do organu założycielskiego), z drugiej zaś rozpoczynają procedury dostaw środków i usług na rok kolejny, niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania.

PKB wyraźnie przyspiesza. Gospodarka wychodzi z dołka

Poprawia się kondycja polskiej gospodarki. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach, w ujęciu rocznym, wzrosło w listopadzie 2013 roku o 0,1 procenta. W górę poszły również płace. Przeciętne wynagrodzenie brutto w listopadzie 2013 roku było o 3,1 procent wyższy niż rok wcześniej.

Na bardzo niskim poziomie utrzymuje się inflacja. W listopadzie 2013 roku wyniosła ona 0,6 procent w relacji rocznej.

Nieznacznie wzrosło bezrobocie. Według GUS, w listopadzie 2013 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Stopa bezrobocia wyniosła w listopadzie 13,2 procent, miesiąc wcześniej, w październiku 2013 roku wyniosła ona 13,0 proc. a rok wcześniej, w listopadzie 2012 roku 12,9 procent. W listopadzie było prawie 60 tys. więcej zarejestrowanych bezrobotnych niż w analogicznym okresie 2012 roku i ponad 40 tys. więcej niż w październiku 2013 roku.

 

 

Produkcja przemysłowa w listopadzie 2013r. wzrosła o 2,9 proc., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Sprzedaż detaliczna w listopadzie wzrosła o 3,8 proc. w ujęciu rocznym. Listopad to kolejny miesiąc, w którym zauważalnie rosła sprzedaż. Wzrost sprzedaży detalicznej oscyluje w granicach 4 proc. już od lipca.

? Polska gospodarka powoli wychodzi z dołka. Systematycznie rosną wyniki przemysłu, poprawia się zatrudnienie, rosną płace. Na rynku pracy, pomimo sezonowego wzrostu bezrobocia, widać już symptomy lekkiego ożywienia. Od kilku miesięcy rośnie również sprzedaż detaliczna, co sygnalizuje ponowny start jednego z głównych motorów wzrostu gospodarczego, czyli konsumpcji ? mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. ? O ile jednak gospodarka zaczyna powoli rosnąć, to przed finansami publicznymi nadal stoją poważne zagrożenia. Ustawa pozwalająca na przejęcie aktywów OFE została wprawdzie przez prezydenta podpisana, będzie więc zapewne wykonana, co przyczyni się chwilowego zmniejszenia formalnego zadłużenia sektora publicznego. Jednak skierowanie ustawy reformującej system OFE do Trybunału Konstytucyjnego może oznaczać ryzyko jej zakwestionowania. Ewentualna niekonstytucyjność tej ustawy zrodzi poważne problemy finansowe, co jest szczególne niebezpieczne wobec konieczności wygospodarowania środków na udział własny w inwestycjach z nowego rozdania unijnego budżetu. Przejęcie aktywów OFE może się bowiem okazać lekarstwem nie dość że krótko działającym, to jeszcze bardzo kosztownym ? dodaje Beata Szkodzin.

 

Nowy Rok na horyzoncie

Zamówienia publiczne charakteryzują się znaczną sezonowością, i to bynajmniej nie tylko (co jest oczywiste) w segmencie budowlanym. Sezonowość pewnego rodzaju zakupów wynika ze specyfiki finansowania sektora publicznego. Stąd też pod koniec roku na ogół pojawiają się w zamówieniach publicznych charakterystyczne pozycje, wskazujące na wydatkowanie środków zaoszczędzonych w ciągu wcześniejszych miesięcy (najczęściej są to wydatki na sprzęt komputerowy) a także artykuły składające się na m.in. paczki świąteczne dla pracowników. Dodatkowo pod koniec roku zaczynają pojawiać się zamówienia na towary i usługi związane z zapewnieniem jednostkom budżetowym ciągłego i sprawnego funkcjonowania w nadchodzącym roku.

Zjawisko to dało się zauważyć także w listopadzie, bowiem szczegółowa analiza zamawianych towarów i usług wskazuje na rosnący udział niektórych rodzajów zakupów. W listopadzie 2013 roku w relacji miesięcznej najpoważniej wzrosła liczba przetargów na żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne (+312,31 proc.), produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (+295,51 proc.), pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (+277,05 procent), produkty mleczarskie (+267,29 proc.), różne produkty spożywcze (+263,96 procent), ryby przetworzone i konserwowane, owoce, warzywa. Poważnie wzrosła liczba przetargów na dostawy benzyny bezołowiowej, olej napędowego, na usługi pocztowe, talony, usługi ubezpieczeniowe, usługi sprzątania, ochroniarskie, dostawy energii. Z końcem roku budżetowego wiąże się z kolei zwiększenie zapotrzebowania na komputery biurkowe, drukarki laserowe, monitory ekranowe, komputery osobiste czy komputery przenośne.

Najpoważniejsze miesięczne spadki wiążą się z kolei z końcem sezonu budowlanego. I tak w listopadzie najpoważniej względem października zmniejszyła się liczba przetargów na roboty w zakresie budowy dróg, roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, roboty w zakresie nawierzchni dróg, przygotowanie terenu pod budowę, roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, tynkowanie, roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty drogowe czy rozbiórkowe.

Analiza profilu zamówień publicznych w relacji rocznej wskazuje na powolne podnoszenie się budownictwa, bowiem to prace budowlano-remontowe są liderami wzrostów, są to m.in. roboty instalacyjne elektryczne, roboty budowlane, roboty instalacyjne w budynkach, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, roboty remontowe i renowacyjne czy roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

* * * * * * * * * * * * *

 

O eGospodarka.pl
eGospodarka.pl (www.egospodarka.pl) to praktyczny poradnik Internetu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Serwis udostępnia m.in. bezpłatną bazę przetargów publicznych, oferty pracy w Polsce i za granicą, porady z prawa pracy, podatków i rachunkowości, komentarze gospodarcze i finansowe, kursy walut, bezpłatne wzory dokumentów i formularzy, aktualności ze świata IT oraz najnowsze raporty i prognozy. Przedsiębiorcy znajdą w serwisie eGospodarka.pl narzędzia porównawcze, wyszukiwarki i kalkulatory.

Misją serwisu jest dostarczanie praktycznych informacji i narzędzi oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zaistnienia firmy w Internecie. Najczęściej odwiedzane przez użytkowników są działy: Firma, Podatki, Prawo, Praca i Przetargi.

Według badania Megapanel w kwietniu 2013 roku serwis eGospodarka.pl zanotował ponad 1 mln 376 tys. użytkowników, co stawia go w ścisłej czołówce najlepszych serwisów biznesowych. Dział www.przetargi.eGospodarka.pl w lutym 2013 odwiedziło natomiast ponad 176 tysięcy osób.

Przydatne linki:
http://www.egospodarka.pl
http://www.przetargi.egospodarka.pl
http://www.przetargi.egospodarka.pl/prawo_zamowien_publicznych

 

Źródło eGospodarka.pl. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy