TAURON Wytwarzanie: Trwa konferencja ?Technologie CCS dla energetyki?

Pierwsze wnioski z pracy pilotowych instalacji do separacji dwutlenku węgla ze spalin kotłowych poznają uczestnicy konferencji organizowanej wspólnie przez Akademię Górniczo - Hutniczą i TAURON Wytwarzanie, 5 i 6 listopada w Krakowie.

TAURON to pierwsza spółka energetyczna w Polsce, która prowadzi prace badawcze nad wychwytywaniem dwutlenku węgla ze spalin.Przy współudziale instytucji naukowo ? badawczych zostały zaprojektowane i wybudowane dwie instalacje pilotowe, które już od ponad pół roku pracują w jednostkach TAURON Wytwarzanie ? Elektrowni Łaziska i Elektrowni Łagisza.

- Testy w warunkach przemysłowych pozwalają określić wpływ podstawowych parametrów pracy na sprawność procesu, dają możliwość uzyskania wiedzy technicznej i danych w czasie rzeczywistym ? mówi Stanisław Tokarski, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie. - Wyniki prowadzonych badań przyczynią się do optymalizacji układów usuwania CO2 ze spalin oraz opracowania założeń procesowych do budowy tego typu instalacji w większej skali ? dodaje.

 W Elektrowni Łaziska działa instalacja aminowego usuwania CO2 ze spalin, a w Elektrowni Łagisza zabudowano instalację pilotową sekwestrującą CO2 ze spalin metodą zmiennociśnieniową.

- Wspólnie z TAURON opracowaliśmy unikalną w skali światowej, będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego, instalację do usuwania CO2 na stałych sorbentach ? mówi Wojciech Nowak, profesor Politechniki Częstochowskiej. ? Na konferencji prezentujemy pierwsze wyniki badań z tej instalacji.

- Dzisiejsza konferencja jest podsumowaniem ponad dwuletniej współpracy zespołów naukowych i energetyków z Grupy TAURON nad opracowaniem i testowaniem dwóch koncepcji technologicznych związanych z usuwaniem dwutlenku węgla ze spalin ? podsumowuje profesor Marek Ściążko z zabrzańskiego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla ? Grupy badawcze zbierają obecnie doświadczenia eksploatacyjne z tych instalacji polotowych, które pobierają część spalin w wielodniowych testach.

 Konferencja ma na celu podzielenie się doświadczeniami technicznymi i ekonomicznymi związanymi z wychwytywaniem dwutlenku węgla w dwóch różnych technologiach.

Podczas konferencji omawiane będą tematy związane z odbudową mocy wytwórczych energetyki przy wykorzystaniu czystych technologii węglowych, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych. Na jej uczestników czeka także możliwość zobaczenia pracujących w TAURON Wytwarzanie pilotowych instalacji CCS.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top