Wiadomości branżowe

TAURON Wytwarzanie: Trwa konferencja ?Technologie CCS dla energetyki?

Pierwsze wnioski z pracy pilotowych instalacji do separacji dwutlenku węgla ze spalin kotłowych poznają uczestnicy konferencji organizowanej wspólnie przez Akademię Górniczo - Hutniczą i TAURON Wytwarzanie, 5 i 6 listopada w Krakowie.

TAURON to pierwsza spółka energetyczna w Polsce, która prowadzi prace badawcze nad wychwytywaniem dwutlenku węgla ze spalin.Przy współudziale instytucji naukowo ? badawczych zostały zaprojektowane i wybudowane dwie instalacje pilotowe, które już od ponad pół roku pracują w jednostkach TAURON Wytwarzanie ? Elektrowni Łaziska i Elektrowni Łagisza.

- Testy w warunkach przemysłowych pozwalają określić wpływ podstawowych parametrów pracy na sprawność procesu, dają możliwość uzyskania wiedzy technicznej i danych w czasie rzeczywistym ? mówi Stanisław Tokarski, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie. - Wyniki prowadzonych badań przyczynią się do optymalizacji układów usuwania CO2 ze spalin oraz opracowania założeń procesowych do budowy tego typu instalacji w większej skali ? dodaje.

 W Elektrowni Łaziska działa instalacja aminowego usuwania CO2 ze spalin, a w Elektrowni Łagisza zabudowano instalację pilotową sekwestrującą CO2 ze spalin metodą zmiennociśnieniową.

- Wspólnie z TAURON opracowaliśmy unikalną w skali światowej, będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego, instalację do usuwania CO2 na stałych sorbentach ? mówi Wojciech Nowak, profesor Politechniki Częstochowskiej. ? Na konferencji prezentujemy pierwsze wyniki badań z tej instalacji.

- Dzisiejsza konferencja jest podsumowaniem ponad dwuletniej współpracy zespołów naukowych i energetyków z Grupy TAURON nad opracowaniem i testowaniem dwóch koncepcji technologicznych związanych z usuwaniem dwutlenku węgla ze spalin ? podsumowuje profesor Marek Ściążko z zabrzańskiego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla ? Grupy badawcze zbierają obecnie doświadczenia eksploatacyjne z tych instalacji polotowych, które pobierają część spalin w wielodniowych testach.

 Konferencja ma na celu podzielenie się doświadczeniami technicznymi i ekonomicznymi związanymi z wychwytywaniem dwutlenku węgla w dwóch różnych technologiach.

Podczas konferencji omawiane będą tematy związane z odbudową mocy wytwórczych energetyki przy wykorzystaniu czystych technologii węglowych, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych. Na jej uczestników czeka także możliwość zobaczenia pracujących w TAURON Wytwarzanie pilotowych instalacji CCS.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy