UGL ogłasza sprzedaż DTZ za AUD $1.215 mld

  • UGL zawarł wiążącą umowę sprzedaży DTZ z konsorcjum private equity za cenę AUD $1,215 mld która zdaniem Zarządu UGL przyniesie znaczącą wartość dla akcjonariuszy
  • Oczekiwane wpływy netto będą wynosiły około AUD $1,0-1,05 mld w zależności od ostatecznego podatku od zysków kapitałowych, kosztów transakcji i innych korekt ceny ustalonych przy sprzedaży
  • Finalizacja transakcji spodziewana jest pod koniec września br. pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód regulatora dotyczących koncentracji, braku istotnych i niekorzystnych zmian w działalności firmy oraz innych typowych warunków biznesowych
  • Zarząd UGL ocenia możliwości efektywnego wykorzystania wpływów ze sprzedaży i poinformuje rynek o dokonaniu sprzedaży
  • Transakcja zrealizuje zgłaszane wcześniej intencje Zarządu UGL by strukturalnie oddzielić dwie różne działalności operacyjne
  • Zarząd UGL uważa, że prive equity najlepiej będzie wspierało potencjał wzrostu DTZ oraz maksymalizowało długoterminowe interesy klientów, jak i pracowników
  • Po transakcji, UGL będzie firmą skupiającą się na usługach inżynieryjnych, budowie jak i bieżącej konserwacji obiektów w Australii, Nowej Zelandii i połnocno-wschodniej Azji z wysokimi, powtarzającymi się przychodami i rozrastającym się bilansem

Sydney: UGL Limited (ASX: UGL) ogłosiło zawarcie wiążącej umowy sprzedaży globalnej firmy zajmującej się nieruchomościami komercyjnymi DTZ, na rzecz konsorcjum składającego się z TPG Capital (TPG), PAG Asia Capital (PAG) oraz Ontario Teachers? Pension Plan (OTPP) (razem Konsorcjum TPG i PAG) o wartości przedsiębiortswa AUD $ 1,215 mld.

Jak już wcześniej ujawniono w dniu 17 lutego br. firma UGL przeprowadziła proces oceny zainteresowania podmiotów trzecich firmą DTZ i analizowała czy potencjalna sprzedaż firmy jest w najlepszym interesie akcjonariuszy. Po zakończeniu tego procesu Zarząd podjął decyzję wejścia w proces sprzedaży DTZ do Konsorcjum TPG i PAG.

Przewodniczący UGL, Trevor C. Rowe AO powiedział: W ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy, Zarząd ostrożnie ocenił możliwe opcje w celu określenia optymalnej struktury korporacyjnej firmy UGL składającej się z dwóch odmiennych i znaczących firm, które działają na różnych rynkach, w różnych lokalizacjach jak i są oparte na innej strategii. Zarząd uważa, że strukturalne oddzielenie DTZ od Engineering jest w najlepszym interesie firmy oraz akcjonariuszy i będzie korzystne zarówno dla naszych klientów jak i pracowników.

Aby dokonać rodzielenia DTZ i Engineering, Zarząd omówił szereg alternatyw w tym podział lub sprzedaż DTZ. Ostatecznie Zarząd podjął decyzję, że oferta zakupu DTZ przez Konsorcjum TPG i PAG jest w najlepszym interesie firmy, jak i jej akcjonariuszy. Cena sprzedaży określa godziwą wycenę DTZ, dzięki której Zarząd uważa, że przyniesie znaczącą wartość dla akcjonariuszy UGL. Zarząd uważa także, że Konsorcjum TPG i PAG jest najlepiej przygotowe, by wesprzeć DTZ w rozwoju, jak i staje się jednym z dominujących graczy na globalnym rynku nieruchomości komercyjnych, zapewniając tym samym długoterminową maksymalizację zysków naszych klientów, jak i pracowników?, powiedział Rowe.

Dyrektor Zarządzający UGL i CEO, Richard Leupen powiedział, W ciągu ostatnich szesnastu lat UGL zbudował jedną z wiodących platform usług w nieruchomościach, zarówno poprzez selektywne akwizycje jak i inwestycje w rózwoj organizacji. Cena sprzedaży odzwierciedla znaczącą wartość, którą stworzyliśmy w tej unikalnej platformie, a przez co dostarczyliśmy wysoki, dodatni wynik dla UGL jej akcjonariuszy. Zakup DTZ przez Konsorcjum TPG i PAG dostarczy firmie elastyczności w celu podjęcia dalszych kroków w kierunku rozwoju.?

Tak jak podkreślono, kiedy został ogłoszony nasz zamiar podziału, operacyjne jak i strategiczne priorytety oraz wymagania finansowe DTZ i Engineering coraz bardziej zaczęły być rozbieżne. Wierzymy, że rodzielenie tych dwóch różnych działalności jest dobrą decyzją, która umożliwi zarówno DTZ jak i Engineering skupienie się na własnej strategii i nieograniczonej możliwości rozwoju, powiedział R. Leupen.

Kluczowe warunki

Zakup aktywów dokonany zostanie wyłącznie ze środków własnych (gotówki) kupującego i wymaga otrzymania odpowiednich zgód organów regulacyjnych oraz braku istotnych i niekorzystnych zmian i innych typowych warunków biznesowych związanych z funkcjonowaniem firmy. Transakcja ma zostać sfinalizowana pod koniec września 2014 roku. Zgodnie z warunkami umowy sprzedaży, UGL wejdzie w okres przejściowy umożliwiając kontynuację świadczenia usług i ułatwienia ciągłości działania jak i prawidłowego przekazania DTZ firmom Konsorcjum TPG i PAG do sierpnia 2015 roku. 

Wykorzystanie dochodu

Wpływ netto ze sprzedaży będzie uzależniony od ostatecznych decyzji podatkowych w zakresie podatku od zysków kapitałowych, kosztów transakcji (w tym kosztów sprzedaży, jak i kosztów związanych z podziałem rozdzieleniem DTZ i Engineering) oraz innych korekt związanych z transakcją sprzedaży, w tym część zobowiązań zostanie przeniesiona wraz z DTZ. Oczekuje się, że wpływy netto wyniosą około AUD $ 1.0-1.05 po ujęciu tych elementów.

UGL ocenia zakres możliwości efektywnego wykorzystania wpływów netto i będzie informował o swojej strategii po sfinalizowaniu sprzedaży.

UGL po sprzedaży

Po sprzedaży firmy DTZ, UGL będzie koncentrował swoje usługi w obszarze inżynierii, budownictwa, bieżącego utrzymania jak i napraw obiektów w Australii, Nowej Zelandii, Azji Południowo ? Wschodniej. UGL utrzyma zdywersyfikowaną ofertę rynkową poprzez projekty związane z koleją, infrastrukturą i zasobami naturalnymi, równoważąc swoją ofertę usługami bieżącego utrzymania i naprawami  budynków, kreując cykliczne przychody. Na poziomie jednostkowym UGL zatrudnia 6 650 osób z rocznym przychodem AUD $2,3 mld. Po zakończeniu sprzedaży, UGL będzie miał silny bilans, który umożliwi przyszłe możliwości rozwoju, w tym reinwestycje w podstawową działalność firmy, czyli inżynierę i usługi remontowe, które będą motorem do wzrostu firmy jak i potencjałem dla rozwoju możliwości stragicznych.

Oddzielnie zostało ogłoszone, że UGL potwierdza powołanie Ross Taylor w roli dyrektora zarządzającego i dyrektora generalnego UGL Limited. R. Taylor rozpocznie swoją rolę z UGL w dniu 24 listopada br. Obecny dyrektor zarządzający i CEO Richard Leupen, będzie pracował z Zarządem UGL w celu zapewnienia prawidłowego przejścia i przekazaniu obowiązków Ross Taylor.

Działalność inżynieryjna UGL posiada silny zespół zarządzania operacyjnego ze średnią kadencją w Zarządzie UGL 7 lat i średnim doświadczeniem 25 lat w branży inżynieryjnej i remontowej. Po sprzedaży oczekuje się, że UGL nadal będzie podmiotem zakwalifikowanym do włączenia w indeks S&P ASX 200.  Firma obecnie oczekuje wznowienia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015.

Doradcy UGL

Goldman Sachs działał jako wyłączny doradca finansowy i Herbert Smith Freehills działał jako doradca prawny UGL. 

 

O Konsorcjum TPG i PAG

TPG

TPG jest wiodącą, globalną i prywatną firmą inwestycyjną założoną w 1992 roku, z ponad US $ 59 mld aktywów w zarządzaniu i ma biura w San Francisco, Fort Worth, Austin, Pekinie, Chongqing, Hong Kongu, Londynie, Luksemburgu, Melbourne, Moskwie, Bombaju, Nowym Jorku, Paryżu, S?o Paulo, Szanghaju, Singapurze i Tokio. TPG Capital posiada bogate doświadczenie w globalnych inwestycjach sektora publicznego i prywatnego realizowanych przez wykupy lewarowane, rekapitalizację, spinout, inwestycje w spółki z perspektywą wzrostu, join venture i restrukturyzacje. Firma jest bardzo aktywna w Azji od dwudziestu lat. TPG sfinalizowała duże inwestycje w tym BTPN, Shenzhen Development Bank, Li Ning, Chiny Grand Auto i dokonała wielu inwestycji w Australii w tym Healthscope, Myer, Pet Barn, Alinta i Inghams. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.tpg.com.

PAG

PAG jest jedną z największych w regionie Azji firm koncentrujących alternatywnych menedżerów inwestycyjnych z funduszami zarządzanymi w całym sektorze Private Equity, Nieruchomości i Absolute Return Strategy. PAG ma obecnie USD $ 10 mld kapitału w zarządzaniu, z ponad 300 pracownikami i biurami w Hong Kongu, Szanghaju, Tokio, Pekinie, Sydney, Singapurze, Seulu, Shenzhen i Delhi. PAG Asia Capital (PAGAC), strategii private equity PAG, obecnie inwestuje swoje USD  $2,5 mld pan-azjatyckiego funduszu wykupu, w którym obecny portfel obejmuje kontrolę i inwestycje w strukturyzowane transakcje w całym sektorze usług finansowych, farmaceutycznych, usług motoryzacyjnych i sektorów konsumentów detalicznych. Oprócz bogatego doświadczenia inwestycyjnego w private equity, PAG ma solidne doświadczenie w nieruchomości, finalizując ponad 500  transakcji związanych z nieruchomości w całej Azji o łącznej wartości transakcji przekraczającej US $20 mld. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.pagasia.com.

OTPP

OTPP jest jedną z największych i odnoszących sukces organizacji instytucjonalnych zarządzających inwestycjami na całym świecie, z ponad USD $140 mld aktywów w zarządzaniu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Teachers? Private Capital ("TPC") to prywatna część inwestowanego kapitału własnego OTPP , który jest ważnym elementem całego programu inwestycyjnego OTPP. Z około 50 specjalistami inwestycyjnymi i około USD $ 14.8 mld dolarów w aktywach w zarządzaniu, TPC zarządza bezpośrednimi inwestycjami private equity na całym świecie. Od momentu założenia w 1991 r., TPC posiada obszerne i poparte sukcesami na rynku private equity rejestry transakcji, które opiewają na ponad USD $ 20 mld z udziałem ponad 300 firm i funduszy.


dostarczył infoWire.pl
Źródło DTZ. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top