Wiadomości branżowe

ENERGA-Operator chce rozwinąć konkurencyjny rynek usług budowlano-energetycznych

Nawet 37 tysięcy prac związanych z rozbudową i modernizacją sieci na łączną kwotę 550 mln zł planuje zlecić ENERGA-OPERATOR w 2014 r. Spółka zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa realizujące roboty budowlane elektroenergetyczne oraz usługi projektowe. Również takie, które nie dysponują długoletnim doświadczeniem na

Nawet 37 tysięcy prac związanych z rozbudową i modernizacją sieci na łączną kwotę 550 mln zł planuje zlecić ENERGA-OPERATOR w 2014 r. Spółka zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa realizujące roboty budowlane elektroenergetyczne oraz usługi projektowe. Również takie, które nie dysponują długoletnim doświadczeniem na rynku. 

ENERGA-OPERATOR zbadała, co jest postrzegane przez kooperujących z nią przedsiębiorców jako bariera współpracy. Okazało się, że dominuje obawa przed tym, iż firmy zbyt wiele czasu muszą poświęcić na kompletowanie wielu dokumentów przy okazji każdego postępowania. Drugą istotną barierą okazał wymóg wieloletniego doświadczenia na rynku usług energetycznych.

– Celem naszej akcji skierowanej do przedsiębiorców, w tym ? mniejszych, lokalnych firm, jest budowa konkurencyjnego rynku usług budowlano-energetycznych, dotychczas w znacznym stopniu zarezerwowanych dla spółek z grup energetycznych – mówi Robert Świerzyński, wiceprezes ENERGA-OPERATOR. ? Stąd zaproszenie do współpracy kierujemy również do podmiotów, których pracownicy dysponują stosownymi uprawnieniami i szkoleniami, ale które nie mają doświadczenia w realizacji podobnych prac. Umożliwimy im współpracę, ale także otoczymy większym nadzorem.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wykonywane przez firmy zewnętrzne, prace budowlane czy projektowe charakteryzują się wymaganą przez nas jakością, przy cenach, pozwalających na poprawę efektywności wydatkowanych środków na inwestycje. 

– Budując rynek lokalnych wykonawców dużą wagę będziemy przywiązywać do przestrzegania przez kontrahentów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Firmy lekceważące przepisy nie będą miały możliwości współpracy z nami ? podkreśla Robert Świerzyński.

 Aby przedsiębiorcy nie musieli poświęcać czasu na kompletowanie stosownej dokumentacji przy każdym postępowaniu, Energa-Operator stworzyła w ub. r. Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców ENERGA-OPERATOR. Obecność w rejestrze gwarantuje m.in.: uproszczenie i przyspieszenie procesów formalnych udzielania zamówień, otrzymywanie bieżących informacji o planowanych inwestycjach, uczestnictwo w jasnych i konkurencyjnych procedurach przetargowych, możliwość otrzymania naszych referencji jako kwalifikowany wykonawca.

A to już wiesz?  W poszukiwaniu Super Wykonawcy

Wpis do rejestru jest bezpłatny.  Zasady obecności w rejestrze omówione zostaną na spotkaniach organizowanych przez spółkę w dniach 8-17 stycznia 2014 r. Daty i miejsca spotkań, a także regulamin Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców ENERGA-OPERATOR opisano tutaj: http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/informacje/komunikaty.xml?id=3664

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa w północnej i środkowej części kraju (obszar 75 tys. km kw. czyli ok. 1/4 obszaru Polski). Z usług spółki korzysta 2,9 mln gospodarstw domowych oraz  firm, co daje około 17-procentowy udział w polskim rynku energii elektrycznej. Spółka eksploatuje 193 tys. km linii elektrycznych wszystkich napięć, którymi przesyła ponad ok. 20 TWh energii rocznie. 

Misją spółki jest NIEZAWODNOŚĆ. 

 

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy