Wiadomości branżowe

LZMO wchodzi na rynki Bliskiego Wschodu

LZMO S.A., spółka będąca w trakcie oferty publicznej obligacji, jedyny w Polsce producent ceramicznych systemów kominowych w unikalnej technologii izostatycznej, zawarła umowę współpracy w zakresie sprzedaży swoich produktów w krajach Bliskiego Wschodu.

Zawarta umowa dotyczy promowania i oferowania izostatycznych systemów kominowych wytwarzanych przez LZMO w szeregu krajów Bliskiego Wschodu. Partnerem spółki w tych krajach jest doświadczona międzynarodowa firma, która będzie wyłącznym reprezentantem LZMO na tych rynkach.

? Rozpoczęcie współpracy z partnerem poza Europą jest kolejnym elementem realizacji strategii rozwoju LZMO. 2014 rok upływa pod znakiem dynamicznego wzrostu sprzedaży eksportowej. Niedawno rozpoczęliśmy dostawy naszych systemów kominowych na trzy rynki krajów bałtyckich. Efektem podpisanej umowy ma być w pierwszej kolejności wzrost rozpoznawalności naszej flagowej marki IZOSTAR na Bliskim Wschodzie, a w następstwie tego rozszerzenie możliwości sprzedaży w krajach, gdzie produkty LZMO nie były dotychczas dostępne ? powiedział Artur Sławiński, Prezes Zarządu LZMO S.A.

W dniach 6-20 maja 2014 r. trwają zapisy w publicznej ofercie obligacji spółki. Zapisy w obecnie trwającej ofercie publicznej obligacji trwają w dniach 6-20 maja 2014 r. LZMO oferuje do 7.000 obligacji serii B na okaziciela, o nominalnej jednostkowej wartości 1.000 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 8,75% w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Okres zapadalności papierów dłużnych wynosi 30 miesięcy. Obligacje są zabezpieczone hipoteką w wysokości 12 mln zł na gruncie ze złożami iłów ogniotrwałych,
z których będą wydobywane surowce do produkcji ceramicznych systemów izostatycznych. Oferującym jest INVISTA Dom Maklerski S.A., natomiast doradcą ds. oferty publicznej jest Cellica sp. z o.o.

Źródło LZMO. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts