Niechciane mostki termiczne ? jak ich uniknąć?

Mostki termiczne, to miejsca w budynku, poprzez które dochodzi do niekontrolowanej utraty ciepła, sięgającej nawet 30%. Efektem są wyższe rachunki za energię. Dlatego mostkom termicznym powinno się zapobiegać już na etapie projektowania i budowy domu.

Rodzaje mostków termicznych ? czym są oraz gdzie i dlaczego powstają?

Mostki termiczne tofragmenty przegrody zewnętrznej budynku o zdecydowanie niższej izolacyjności termicznej niż sąsiadujące z nim elementy budowlane. Poprzez mostki termiczne - z powodu gorszych własności termoizolacyjnych - następuje wzmożona ucieczka ciepła. Mostki powstają w wyniku wad projektowychlub budowlanych i najczęściej dotyczą takich miejsc w budynku jak: kalenica, zabudowa okien, okap, strop, cokół czy fundament.

Mostki termiczne ze względów występowanie dzielimy na:

  1. Mostki liniowe - najczęściej znajdują się na powierzchni przegrody zewnętrznej ? typowymi przykładami są np.: obwód okien i drzwi, krokwie dachów spadzistych, wieńce stropów, połączenie ściany z fundamentem itp.
  2. Mostki punktowe ? związane są z punktowym zastosowaniem innego materiału, przykładem mogą być łączniki użyte do montażu izolacji.

Mostki termiczne z uwagi na genezę powstania dzielimy na:

  1. Mostki strukturalne ? mogą być wynikiem wybranej technologii budowy, użytych materiałów lub zmiany izolacji cieplnej. Występują tam, gdzie zastosowany jest inny materiał, np. w okolicy nadproży lub żelbetowych słupów.
  2. Mostki geometryczne ? ich powstanie powiązane jest z geometrią budynku. Na przykład w narożnikach - powierzchnia oddawania ciepła (pow. zewnętrzna)jest większa niż powierzchnia jego dostarczania, dlatego w każdym narożniku zewnętrznym występuje mostek termiczny.

?Praktyka pokazuje, że nawet w przypadku budynków energooszczędnych, mostki termiczne będą się pojawiać, choć w ogólnym bilansie cieplnym będą miały niewielkie znaczenie. Istotne jest jednak, aby dążyć do ograniczenia do minimum liczby i powierzchni mostków. W większości przypadków mostki da się wyeliminować poprzez zapewnienie ciągłości izolacji termicznej, pamiętając, że ciepło będzie płynąć najprostszą drogą od ogrzewanej przestrzeni na zewnątrz - ścieżką najmniejszego oporu.? ? mówi Małgorzata Bartela, Product Manager Ytong Silka.

Czym grozi obecność mostków termicznych?

Konsekwencją obecności mostków termicznych są znaczące straty ciepła wskutek miejscowego wychłodzenia przegród budowlanych. W takich miejscach dochodzi często do wykraplania się pary wodnej i zawilgocenia materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych, a nawet rozwoju grzybów czy pleśni. Przy różnicy temperatur między wewnętrzną a zewnętrzną częścią budynku w miejscu, w którym powstał mostek termiczny, przegroda się wychładza. Niekontrolowana ucieczka ciepła prowadzi do strat ciepła, a co za tym idzie ? wzrostu kosztów ogrzewania. Mostki termiczne mogą również przyczyniać się do uszkodzeń elementów konstrukcji budynku, np. w miejscach nieocieplonych lub nieodpowiednio ocieplonych połączeń płyty balkonowej ze stropem, wokół otworów okiennych i drzwiowych. Może to skutkować powstawaniem rys i spękań na powierzchni przegród zewnętrznych.

i jak ich uniknąć, by zagwarantować sobie ciepły dom?
O niwelowanie mostków termicznych trzeba zadbać nie tylko na etapie projektowania, ale także od pierwszego etapu budowy. Do murowania pierwszej warstwy warto zastosować materiał o wysokiej izolacyjności termicznej np. bloczki Ytong Energo o ?10,dry = 0,095 W/(m2K). Wpływa to na ograniczenie mostka termicznego na granicy ściany fundamentowej i nośnej. Warto wiedzieć, że wymurowanie pierwszej warstwy ściany
z bloczków o niższym współczynniku przewodzenia ciepła ? niż w pozostałych warstwach powoduje ograniczenie wpływu liniowego mostka na styku ściany zewnętrznej, fundamentowej oraz płyty podłogi.

Kluczowym jest także stosowanie rozwiązań systemowych opracowanych z myślą o wznoszeniu jak najcieplejszych domów ze ścian jedno- i wielowarstwowych. Budowanie z elementów systemowych wraz z odpowiednimi zaprawami pozwala uzyskać jednorodną konstrukcję bez mostków termicznych. Przy zastosowaniu bloczków Ytong Energo+ o szerokości 48 cm można uzyskać ścianę jednowarstwową o współczynniku przenikania ciepła U = 0,17 W/(m2K). Rezygnacja z systemowych elementów spowoduje jednak, że straty przez mostki termiczne będą o wiele większe, niż straty ciepła przez ściany. Dzięki wysokiej dokładności wymiarowej wszystkich elementów Silka oraz Ytong udział spoiny w murze wynosi mniej niż 1%, dlatego połączenie bloczków nie stanowi dodatkowego mostka termicznego.

?Budując dom, warto dążyć do ograniczenia mostków termicznych do minimum. Pozwoli to wyeliminować starty ciepła, które powodują większe zużycie energii i koszty ogrzewania, jak również ograniczy możliwość pojawienia się powierzchniowej kondensacji pary wodnej na przegrodach, a w następstwie rozwój pleśni? ? podkreśla Jerzy Maćkowiak ze szczecińskiej firmy Corso Projekt, ekspert budowy Silka Ytong. ?Szczelność domu jest zapewniona przez przegrody zewnętrzne. Dobrze zaprojektowana i wykonana wentylacja mechaniczna powinna zapewnić komfort i zadbać o prawidłowy poziom wilgotności w budynku. Warto zastanowić się nad zastosowaniem wymiennika rotacyjnego, który ma bardzo wysoką sprawność, a dodatkowo umożliwia odzysk wilgoci ? dodaje Maćkowiak.

Staranność, dokładność oraz stosowanie się do zasad budowy według wybranego systemu skutkuje powstaniem ciepłego domu.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Xella Polska. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top