Wiadomości branżowe

Samorządy stawiają na rozwój i są gotowe na pozyskanie dotacji z UE

Od czasu wejścia do Unii Europejskiej (UE) Polska już po raz trzeci może skorzystać z funduszy polityki spójności. W programowaniu 2014–2020 do wykorzystania mamy 82,5 mld euro. Blisko 40% tej kwoty – 31 mld euro – trafi do samorządów. Na co będą mogły te pieniądze przeznaczyć?64% jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce jest gotowa do uczestnictwa w konkursach

Od czasu wejścia do Unii Europejskiej (UE) Polska już po raz trzeci może skorzystać z funduszy polityki spójności. W programowaniu 2014?2020 do wykorzystania mamy 82,5 mld euro. Blisko 40% tej kwoty ? 31 mld euro ? trafi do samorządów. Na co będą mogły te pieniądze przeznaczyć?

64% jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce jest gotowa do uczestnictwa w konkursach przewidywanych w nowej perspektywie finansowej. Dotacje na modernizację infrastruktury drogowej chce pozyskać 79% samorządów, na ochronę środowiska ? 74%, a na rozwój nauki i edukacji ? 44%.

?Pieniądze dla JST są dostępne w ramach regionalnych programów operacyjnych w kilku obszarach tematycznych. Są to między innymi infrastruktura drogowa i transportowa, rewitalizacja, odnawialne źródła energii oraz strategie niskoemisyjne? ? mówi serwisowi infoWire.pl Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. UE dąży też do podniesienia kompetencji cyfrowych oraz stawia na walkę z wykluczeniem społecznym powodowanym ubóstwem i bezrobociem.

Zdecydowana większość potencjalnych beneficjentów ocenia, że pozyskanie dofinansowania w nowej perspektywie będzie trudne. Dlatego zanim rozpocznie się nabór wniosków, planowane jest uruchomienie 77 punktów informacji, w których wszyscy chcący uzyskać dotacje będą mogli skorzystać ze wsparcia specjalistów. ?Ułatwią oni danej osobie określenie jej potrzeb oraz ustalenie, o które środki europejskie może się ona ubiegać. Pomogą też sprawdzić i poprawić wniosek, a następnie złożyć go w odpowiedniej instytucji?? wyjaśnia rozmówczyni.

To ostatnie programowanie, w którym Polska może pozyskać pieniądze na rozwój. Oprócz dotacji będzie można skorzystać ze środków w ramach instrumentów zwrotnych: poręczeń, kredytów i pożyczek.


dostarczył infoWire.pl

Źródło infoWire.pl. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Tytuł i statuetka ?Budowniczy Polskiego Sportu? dla Budimeksu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy