Wiadomości branżowe

Koszalin: ENERGA-Operator SA ufundowała stypendia dla najlepszych studentów

Siedmioro studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej otrzymało z rąk Roberta Świerzyńskiego, wiceprezesa zarządu ENERGA-Operator SA, stypendia  w ramach programu edukacyjnego ?Energia do nauki?. To kolejna  odsłona programu skierowanego do uczelni wyższych i szkół technicznych z terenu działania ENERGA-Operator.

Efektem programu ?Energia do nauki?są stypendia fundowane dla najlepszych studentów i uczniów oraz praktyki i staże absolwenckie. Obecnie ENERGA-Operator wspiera finansowo i edukacyjnie 28 stypendystów ze szkół średnich i wyższych.

- Program ?Energia do nauki? stworzony na lata 2012-2017 wpisuje się w cele strategiczne naszej spółki. Chcemy być najlepsi, dlatego szukamy najlepszych ? mówi Robert Świerzyński, wiceprezes ENERGA-Operator. -  Współpraca z uczelniami wyższymi i technicznymi szkołami średnimi zakłada promowanie edukacji oraz stworzenie perspektyw zawodowych dla przyszłych energetyków. 

Dobór partnerskich placówek edukacyjnych
Głównymi kryteriami doboru partnerskich instytucji edukacyjnych w ramach programu: ?Energia do nauki? jest ich tradycja w wysokim poziomie kształcenia inżynierów. Obecnie spółka współpracuje z dwiema uczelniami wyższymi - Politechniką Gdańską i Koszalińską oraz czterema szkołami średnimi z Gdańska, Starogardu Gdańskiego, Białogardu oraz Grudziądza. ENERGA-Operator SA  obejmuje swoim patronatem ok. 250 uczniów klas profilowych o specjalizacji technik elektryk i technik energetyk. Tylko w pierwszej połowie 2013 roku spółka przyjęła ponad 100 praktykantów, uczniów szkół oraz studentów uczelni wyższych. Docelowo do 2017 roku ENERGA-Operator SA zamierza współpracować z czterema szkołami wyższymi i dwunastoma szkołami średnimi.


Promocja zawodu

Głównym celem programu ?Energia do nauki? jest identyfikowanie najlepszych, wspieranie ich podczas edukacji i otwieranie potencjalnej szansy na zatrudnienie przyszłej kadry  inżynieryjno-technicznej. Program zakłada szeroką ofertę różnorodnych aktywności dedykowanych młodzieży ze szkół partnerskich. Uczniowie szkół zawodowych oraz studenci uczelni technicznych, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce mają szansę podpisania umów stypendialnych wspierających finansowo ich edukację. Jednym z efektów współpracy jest doposażenie laboratorium technicznego w Starogardzie Gdańskim ? przekazane wsparcie wyniosło 50 000 zł. W ramach programu ?Energia dla nauki? wspierani są również studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i Specjalności Elektroenergetyki Politechniki Koszalińskiej. W tegorocznej edycji  programu  stypendia w wysokości 1200 zł miesięcznie, otrzymało 8 studentów z obu uczelni. Szkołom średnim Energa-Operator ma do zaoferowania interesujące warsztaty terenowe oraz wykłady ekspertów, a także stypendia dla najlepszych w wysokości od 200 zł do 400 zł,  wypłacane miesięcznie przez okres 1 semestru.

Najważniejsze korzyści dla młodzieży biorącej udział w programie edukacyjnym

  • poznanie branży energetycznej oraz zadań realizowanych na określonych stanowiskach,
  • bezpośredni kontakt z pracownikami firmy,
  • zwiększenie dostępu młodych ludzi do wiedzy i technologii stosowanych w branży energetycznej,
  • możliwość zweryfikowania wyobrażeń o pracy w energetyce z rzeczywistością oraz kształtowanie bardziej świadomego sposobu myślenia i decydowania o ewentualnym podjęciu pracy w ENERGA-Operator SA,
  • możliwość odbycia praktyk/stażu w ENERGA-Operator SA,
  • możliwość pisania pracy dyplomowej przy wsparciu ekspertów ENERGA-Operator SA,
  • udział w prelekcjach prowadzonych przez specjalistów ENERGA-Operator SA  na uczelniach i w szkołach,
  • udział w szkoleniach z zakresu rozwoju interpersonalnego prowadzonych przez trenerów wewnętrznych ENERGA-Operator SA. 

Goście uroczystości
Politechnikę Koszalińską reprezentowali Rektor uczelni - prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal,  Dziekan Wydziału Mechanicznego - prof. nadzw. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz oraz dr inż. Krzysztof Dutkowski - zajmujący się współpracą pomiędzy Politechniką Koszalińską, a Energa-Operator SA  . Po stronie EOP w spotkaniu  uczestniczyli Robert Świerzyński - wiceprezes Zarządu ENERGA-Operator SA  , Krzysztof Łukasik - Dyrektor Generalny oddziałów  w Koszalinie i Słupsku,  Agata Sapieha - Kierownik Biura Organizacji i Logistyki oraz Dariusz Dudkiewicz - Dyrektor Rejonów Dystrybucji w Białogardzie i Szczecinku.

 

 

O spółce

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa w północnej i środkowej części kraju (obszar 75 tys. km kw. czyli ok. 1/4 obszaru Polski). Z usług spółki korzysta 2,9 mln gospodarstw domowych oraz  firm, co daje około 17-procentowy udział w polskim rynku energii elektrycznej. Spółka eksploatuje 193 tys. km linii elektrycznych wszystkich napięć, którymi przesyła ponad ok. 20 TWh energii rocznie. 

Misją spółki jest NIEZAWODNOŚĆ. 

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. (?Spółka?).

Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts